Kadra

Kierownik:

Marzena Fedyniak

tel. 94 314 0907

Zastępca kierownika:

Aleksandra Filipek

Główna Księgowa:

Kazimiera Wychowaniec

Asystenci rodzinni

Kostrzewa Małgorzata 509 238 019

Wodyk Ewa 506 083 120

Pracownicy socjalni podczas wizyt w terenie: 

Agnieszka Jasiewicz 94 314 0908

Anna Granat 94 314 0908

Anna Zatorska 94 314 0909

Wioleta Romańczuk 94 314 0909