Moja Rodzina – Moja Przyszłość

Moja Rodzina – Moja Przyszłość

Realizacja projektu ,,Moja Rodzina – Moja Przyszłość”, w ramach wspierania organizacji pozarządowych – konkurs ogłoszony przez Gminę Darłowo. Zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Rodzaj zadania: ,,Profilaktyka uzależnień, propagowanie zdrowego stylu życia, działalności sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz osób niepełnosprawnych”

Kwota udzielonej dotacji 15 000,00 zł

W ramach projektu zrealizowano Kampanię społeczną pod nazwą ,,Poznać, zrozumieć, działać” obejmującą:

  • spotkania edukacyjne dla osób dorosłych – spotkania dla rodziców w szkołach,

  • spotkania edukacyjne w świetlicach w zakresie rozpoznawania uzależnień i ryzykownych zachowań,

  • profilaktyka ryzykownych zachowań wśród dorosłych poprzez edukację czasu wolnego,

  • zajęcia plenerowe

  • przygotowanie herbu okolicy, latawców

  • opracowanie Karty Zasobów dla świetlic biorących udział w projekcie

  • zajęcia terapeutyczne dla dzieci

  • szkolenie dla nauczycieli z zakresu mediacji rówieśniczej oraz dotyczącej problematyki uzależnienia od narkotyków

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70