Skład

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  1. Aleksandra Filipek – Przewodnicząca
  2. Marzena Fedyniak – Z – ca Przewodniczącego

Członkowie Gminnej Komisji:

  1. Elżbieta Karnicka
  2. Justyna Osses
  3. Kinga Fraszko
  4. Małgorzata Fahl
  5. Robert Lupke
  6. Dominik Gzieło