Konsultant ds. poradnictwa rodziny i przeciwdziałania przemocy

przyjmuje co drugi wtorek miesiąca w godzinach 11:00 – 13:00 w budynku GOPS Darłowo pokój nr 05

W ramach wsparcia można uzyskać pomoc między innymi w formie:

 • profilaktyki i edukacji z zakresu przyczyn i skutków przemocy i uzależnień,
 • pomoc w pisaniu pism i pozwów o:
  • alimenty,
  • separację,
  • rozwód,
  • eksmisję,
  • ubezwłasnowolnienie, itp.