Bajkowy świat Kubusia Puchatka

Stowarzyszenie ,,Odnaleźć Siebie” udzieliło osobowości prawnej nieformalnej grupie z miejscowości Zakrzewo ,,Bajkowy świat Kubusia Puchatka”, która uzyskała dofinansowanie na realizację projektu z Darłowskiego Centrum Wolontariatu działającego w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (PAFW). Kwota dotacji to 3 700 zł. W ramach projektu zostało zaplanowane stworzenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej. W działania na rzecz projektu włączyli się mieszkańcy Zakrzewa. Koordynator projektu – Pani Justyna Pacuła – Woźniak.