EDYCJA 2018 R.

Harmonogram  zajęć  w ramach projektu pn.: „PRZEMOCY W RODZINIE MÓWIMY NIE” w miejscowości Drozdowo:

DATA GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ
Klub Seniora – spotkanie informacyjne z pracownikiem socjalnym
Klub Seniora – spotkanie edukacyjno – wspierające z pracownikiem socjalnym
Klub Seniora – spotkanie edukacyjno – wspierające ze specjalistą

 

HARMONOGRAM  zajęć  w ramach projektu pn.: „PRZEMOCY W RODZINIE  MÓWIMY NIE” w miejscowości Kowalewice:

DATA GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ
Klub Seniora – spotkanie informacyjne                   z pracownikiem socjalnym
Klub Seniora – spotkanie edukacyjno – wspierające z pracownikiem socjalnym
Klub Seniora – spotkanie edukacyjno – wspierające ze specjalistą
Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców ze specjalistą
Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców ze specjalistą
Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców ze specjalistą
Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców ze specjalistą

HARMONOGRAM  zajęć  w ramach projektu pn.: „PRZEMOCY W RODZINIE MÓWIMY NIE” w miejscowości Dobiesław:

DATA GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ
Klub Seniora – spotkanie informacyjne                       z pracownikiem socjalnym
Klub Seniora – spotkanie edukacyjno – wspierające z pracownikiem socjalnym
Klub Seniora – spotkanie edukacyjno – wspierające ze specjalistą
Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców ze specjalistą
Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców ze specjalistą
Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców ze specjalistą
Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców ze specjalistą

HARMONOGRAM  zajęć  w ramach projektu pn.: „PRZEMOCY W RODZINIE MÓWIMY NIE” w miejscowości Domasławice:

DATA GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ
Punkt Pracy Socjalnej – spotkanie edukacyjne z pracownikiem socjalnym
Klub Seniora – spotkanie edukacyjne                     z pracownikiem socjalnym
Klub Seniora – spotkanie edukacyjne                     ze specjalistą
Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców ze specjalistą
Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców ze specjalistą
Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców ze specjalistą
Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców ze specjalistą

HARMONOGRAM  zajęć  w ramach projektu pn.: „PRZEMOCY W RODZINIE MÓWIMY NIE” w miejscowości Bukowo Morskie:

DATA GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ
Klub Seniora – spotkanie informacyjne                    z pracownikiem socjalnym
Klub Seniora – spotkanie edukacyjno – wspierające  z pracownikiem socjalnym
Klub Seniora – spotkanie edukacyjno – wspierające ze specjalistą

 

HARMONOGRAM  zajęć  w ramach projektu pn.: „PRZEMOCY W RODZINIE MÓWIMY NIE” w miejscowości Porzecze:

DATA GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ
Klub Seniora – spotkanie informacyjne                     z pracownikiem socjalnym
Klub Seniora – spotkanie edukacyjno – wspierające z pracownikiem socjalnym
Klub Seniora – spotkanie edukacyjno – wspierające ze specjalistą

 

HARMONOGRAM  zajęć  w ramach projektu pn.: „PRZEMOCY W RODZINIE MÓWIMY NIE” w miejscowości Jeżyce:

DATA GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ
Klub Seniora – spotkanie informacyjne                     z pracownikiem socjalnym
Klub Seniora – spotkanie edukacyjno – wspierające z pracownikiem socjalnym
Klub Seniora – spotkanie edukacyjno – wspierające ze specjalistą

 

HARMONOGRAM  zajęć  w ramach projektu pn.: „PRZEMOCY W RODZINIE MÓWIMY NIE” w miejscowości Sińczyca:

DATA GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ
Klub Seniora – spotkanie informacyjne                     z pracownikiem socjalnym
Klub Seniora – spotkanie edukacyjno – wspierające  z pracownikiem socjalnym
Klub Seniora – spotkanie edukacyjno – wspierające ze specjalistą

 

HARMONOGRAM  zajęć  w ramach projektu pn.: „PRZEMOCY W RODZINIE MÓWIMY NIE” w miejscowości Cisowo:

DATA GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ
Klub Seniora – spotkanie informacyjne                   z pracownikiem socjalnym
Klub Seniora – spotkanie edukacyjno – wspierające  z pracownikiem socjalnym
Klub Seniora – spotkanie edukacyjno – wspierające  ze specjalistą

 

HARMONOGRAM  zajęć  w ramach projektu pn.: „PRZEMOCY W RODZINIE MÓWIMY NIE” w miejscowości Stary Jarosław:

DATA GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ
Klub Seniora – spotkanie informacyjne               z pracownikiem socjalnym
Klub Seniora – spotkanie edukacyjno – wspierające  z pracownikiem socjalnym
Klub Seniora – spotkanie edukacyjno – wspierające ze specjalistą