Dobiesław 20 październik 2009r, kolejne spotkanie integracyjne tym razem poświęcone Janowi Pawłowi II pod nazwą ,, Łączymy pokolenia”.

I tym razem nie zawiedli nas gospodarze – Seniorzy z Dobiesławia oraz Panie ze świetlicy przygotowując poczęstunek, strojąc salę, w której centralnym miejscu na przybywających gości patrzył z portretu Jan Paweł II. Świetny występ dzieci z Dobiesławia opowiadający życie papieża oraz śpiew uświetniły całe spotkanie. Później wspólna zabawa, konkursy dla  Dzieci i Seniorów sprzyjały bliższemu poznaniu się jednym zdaniem połączyliśmy pokolenia.

Jana Pawła II wspominał proboszcz parafii w Dobiesławiu ksiądz Józef Kapczyński.

W uroczystości udział wzięli Zastępca wójta Pani Karolina Nakielska, sołtys miejscowości Dobiesław Pan Piotr Skoczek, przedstawicielka ,,Amazonek”  Pani Kazimiera Czach i oczywiście uczestnicy projektu ,, Aktywny Senior”. Poniżej zdjęcia ze spotkania na świetlicy w Dobiesławiu.