Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Darłowie przedkłada harmonogram posiedzeń w sprawie opiniowania wniosków dotyczących wydania zezwoleń na sprzedaż oraz podawanie napojów alkoholowych w 2018 roku.

Jednocześnie informujemy, że posiedzenia Komisji odbywać się będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie przy ul. O.D.Tynieckiego 2 w pokoju nr 4 w następujących terminach:

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod numerami telefonu 94-314-1650, 602 751 350 lub osobiście w pok. 4 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie codziennie w godzinach od 7:00-15:00. Informacji udziela Aleksandra Filipek – przewodnicząca GKRPA w Darłowie