Kolejnym etapem projektu wykonanym zgodnie z harmonogramem w dniach od 18 do 20 sierpnia 2009 roku w punktach pracy socjalnej w miejscowościach: Domasławice, Kowalewice, Dobiesław była edukacja zdrowotna przeprowadzona przez Panią Wiolettę Jaroszewicz w ramach zadania „promocja zdrowego i aktywnego stylu życia”. Tematem prelekcji połączonej z dyskusją była profilaktyka chorób nowotworowych narządu rodnego i sutka, oraz profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy połączona z badaniami.