Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i Gminy Darłowo

Stowarzyszenie Odnaleźć Siebie działające przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie rozpoczęło realizację projektu ,,Aktywny Senior” zgodnie z harmonogramem w punktach pracy socjalnej w miejscowościach: Domasławice, Kowalewice, Dobiesław w których zamieszkuje łącznie 146 osób w wieku emerytalnym. Uczestnictwo w projekcie zadeklarowało obecnie 32 beneficjentów. Celem projektu jest wsparcie samodzielności, podmiotowości oraz wzmocnienie pozycji osób starszych, które przez ciągłe przebywanie w domu wycofują się z życia społecznego.

W ciągu całego swojego życia osoby starsze zgromadziły ogromny potencjał oraz wniosły swój wkład w społeczeństwo rozumiany w kategoriach przepracowanych lat, utrzymania rodziny. Wkład ten jest społecznie zapomniany i niedoceniany, natomiast potencjał ludzi starszych jest nieodkryty i niewykorzystywany.

Dlatego w ramach realizacji projektu  zaplanowaliśmy rozwijanie sprawności intelektualnej, fizycznej, kulturalnej, budowanie więzi międzyludzkich, integrowanie środowiska osób w wieku emerytalnym i młodzieży.

Głównymi celami projektu są:

  • integracja seniorów,
  • inicjowanie działań samopomocowych,
  • informowanie o specjalistycznych formach pomocy,
  • dostarczenie umiejętności korzystania z przysługujących praw (np. dotyczących dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęty i środki ortopedyczne, itp.)
  • promocja aktywnych postaw seniorów.