Dostarczanie żywności

Gmina Darłowo od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Europejskiego  Banku Żywności w Nowych Bielicach. Współpraca ta polega w szczególności na dostarczaniu żywności dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin z terenu gminy.

W ramach programu „DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ” otrzymaliśmy w 2008 roku pomoc rzeczową tj. makaron, mleko, musli, płatki kukurydziane, make, ser żółty, cukier, dżem, kaszę , o łącznej wartości: 198.385,80 zł.

Z pomocy skorzystało średnio 953  osoby.

Jedna osoba w rodzinie otrzymała średnio w 2008 roku 83,63 kg produktów żywnościowych o łącznej wartości 208,10zł.

Pozyskiwana żywność zwiększa zakres pomocy jaką udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  dla rodzin wymagających wsparcia, znajdujących się często w trudnej sytuacji finansowej, a w szczególności rodzin wielodzietnych, niepełnych, czy rodzin z niskimi dochodami.

Obecnie Ośrodek pozyskuje żywność z Banku Żywności dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem  Klub „Amazonki”, której prezesem jest Pani Elżbieta Betlińska.