W dniach 28 – 29 czerwca 2016r odbyło się szkolenie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Bukowa Morskiego, Cisowa, Wiekowic, Krup – niezbędnik strażaka ,, narkotyki, dopalacze jak rozpoznawać – dostępność”. Szkolenie dostarczyło wiedzy z zakresu uzależnień i procesów kształtowania właściwych postaw u dzieci i młodzieży członkom OSP jako liderom znaczącym w tym procesie.