Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłek stały, jeżeli nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu ( np. jako członek rodziny osoby ubezpieczonej).