„BEZPIECZNA RODZINA – BEZPIECZNA GMINA”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie realizując projekt pn. „BEZPIECZNA
RODZINA – BEZPIECZNA GMINA” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie
Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz
Gminę Darłowo zorganizował działania w świetlicach
środowiskowych
w miejscowościach:
Drozdowo, Glęźnowo, Jeżyczki oraz Punktach Pracy Socjalnej w miejscowościach:
Domasławice, Dobiesław, Kowalewice:
 1. konkurs plastyczny pod hasłem: „Bezpieczny przyjaciel”,
 2. spotkania edukacyjne oraz grupy wsparcia z psychologiem dla rodzin z uwzględnieniem w szczególności seniorów i osób niepełnosprawnych,
 3. grupy samopomocowe i terapeutyczne z terapeutą rodzinnym,
 4. dyżury oraz spotkania edukacyjne z wykorzystaniem aktywnych grup zrzeszających seniorów z pracownikiem socjalnym,
 5. grupy socjoterapeutyczne dla dzieci z pedagogiem,
 6. rodzinny piknik w Dąbkach m-c wrzesień 2012r.,
 7. rodzinny wyjazd do Multikina w Koszalinie m-c październik 2012r.,
rodzinny wyjazd na basen w Parku wodnym Jan w Darłówku m-c listopad 2012r.
Podjęte działania miały ponadto za zadanie zintegrować i dostarczyć wiedzę
obiektywną wszystkim zaangażowanym w pomaganie ofiarom i sprawcom przemocy.
Instytucje zaangażowane w realizację projektu współpracujące z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Darłowie:
 1. Urząd Gminy w Darłowie,
 2. Komisariat Policji w Darłowie,
 3. Szkoły z terenu gminy Darłowo,
 4. Stowarzyszenie „Odnaleźć siebie”,
 5. Przedstawiciele służby zdrowia