W ramach powierzenia realizacji zadania publicznego przez gminę Darłowo, Stowarzyszenie ,,Odnaleźć Siebie” otrzymało w ramach konkursu grantowego dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą ,,Pomocna Dłoń” w wysokości 14 000 zł.

Zrealizowano zajęcia dla rodzin z dziećmi w świetlicy w Bobolinie. Zajęcia o charakterze edukacyjnym i terapeutycznym odbyły się w miesiącach lipiec – sierpień. Kolejne spotkania z terapeutą i w ramach grup samopomocowych odbędą się w miesiącach wrzesień – listopad. Spotkania są adresowane do osób niepełnosprawnych oraz osób chcących pozyskać wiedzę na temat przemocy domowej.

Poniżej zdjęcia ze spotkań dla rodzin: lipiec – sierpień.