W ramach projektu pn.: „Poszukując Rosalind B. Penfold” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” współfinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz z budżetu Gminy Darłowo od miesiąca sierpnia 2014 do miesiąca grudnia 2014 odbywały się zajęcia o charakterze pomocowym, profilaktycznym i edukacyjnym skierowane do rodziców, seniorów i osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży. Odbywają się w Punktach Wsparcia Rodziny w świetlicach wiejskich na terenie gminy w miejscowościach: Drozdowo i Porzecze. Do realizacji projektu wykorzystane są materiały informacyjne /plakaty i ulotki/ m.in. na temat jak uzyskać pomoc.
Dodatkowe wsparcie zapewnione zostanie w formie poradnictwa prawnego oraz specjalistycznego.
  1. Grupy samopomocowe oraz poradnictwo socjalne prowadzone przez pracownika socjalnego
  2. Spotkania edukacyjne i kursy dla rodziny prowadzone przez pedagoga.
  3. Kursu dla całej rodziny prowadzony przez socjologa.
  4. Grupy wsparcia rodzin prowadzone przez psychologa klinicznego.
  5. Grupy terapeutyczne dla kobiet prowadzone przez terapeutę rodzinnego
  6. Grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.