Terapeuta rodziny

przyjmuje w każdy piątek w godzinach 10:00 – 14:00 w budynku GOPS Darłowo sala konferencyjna nr 17

W ramach wsparcia można uzyskać pomoc w zakresie:

  • prowadzenia indywidualnych konsultacji z zakresu terapii z rodzinami przeżywającymi problemy w celu ich przezwyciężenia,
  • wsparcie psychospołeczne dla osób doznających przemocy,
  • poradnictwo terapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
  • wsparcie terapeutyczne w procesie wychowawczym dzieci,
  • poradnictwo rodzinne.

Telefon do terapeuty 603 086 555 lub tel. GOPS Darłowo 94-314-1650, 602 751 350.