Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 700 do 1500

 

Pracownicy socjalni przyjmują w:
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 800 do 1100
środy w godzinach od 1100 do 1500
w pozostałe godziny – praca socjalna jest realizowana w terenie

 

Kierownika Ośrodka przyjmuje:
a)  w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. 900 – 1100,
b) w pozostałych sprawach indywidualnych w pozostałe dni tygodnia w godzinach pracy Ośrodka.