Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 700 do 1500
Pracownicy socjalni przyjmują w:
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki
w godzinach od 800 do 1100
środy
w godzinach od 1100 do 1500
w pozostałe godziny – praca socjalna w terenie
Kierownika Ośrodka przyjmuje:

a) w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. 900 – 1100,

b) w pozostałych sprawach indywidualnych w pozostałe dni tygodnia w godzinach pracy Ośrodka.