Wyjazd na basen młodzieżowych drużyn OSP wraz z dorosłymi opiekunami z Ochotniczych Straży Pożarnych to doskonała okazja do lansowania prawidłowych postaw, wzorców, bliższego poznania się, budowania wzajemnego zaufania, więzi.