Administratorem danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie z siedzibą przy ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo.

Inspektorem ochrony danych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie jest:      Janusz Sokoliński.

 

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych:

adres korespondencyjny:      ul. O. D. Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo

adres e-mail:                            iod@gops.gminadarlowo.pl