Krokolandia – by żyło się lepiej

Stowarzyszenie ,,Odnaleźć Siebie” udzieliło osobowości prawnej nieformalnej grupie z miejscowości Nowy Jarosław „Świetliki”, która uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Krokolandia – by żyło się lepiej” z Darłowskiego Centrum Wolontariatu działającego w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (PAFW).

W ramach projektu zostało zaplanowane stworzenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej. W działania na rzecz projektu włączyli się mieszkańcy Nowego Jarosławia.