„Wodne Dzieci – Szansą na Nowe Pokolenie” – czas realizacji projektu marzec – listopad 2015r.

Dotacja przyznana przez Gminę Darłowo w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu „Upowszechniania i wspierania kultury fizycznej i sportu w 2015r.”

Zajęcia w ramach projektu są skierowane do uczniów z klas II – III oraz V – VI i mają na celu naukę pływania dla młodszych dzieci natomiast dla starszych dzieci doskonalenie umiejętności pływackich.

W ramach projektu odbyło się również spotkanie z ratownikami medycznymi będącymi członkami WOPR w celu przedstawienia ogólnych zasad korzystania z kąpielisk, prezentacja pierwszej pomocy.

Poniżej zdjęcia z zajęć, które odbyły się pod czujnym okiem instruktorów pływania na basenie w ,,Parku Wodnym Jan” w Darłówku.