Kierownik

Anna Zatorska

94 314 0907

Zastępca kierownika:

Aleksandra Filipek

94 314 0903

Główna Księgowa:

Kazimiera Wychowaniec

94 314 09 06

Kadrowa/księgowa

Joanna Grzebień

94 314 09 06

Asystenci rodzinni

Kostrzewa Małgorzata 509 238 019

Wodyk Ewa 506 083 120

Pracownicy socjalni podczas wizyt w terenie: 

Agnieszka Jasiewicz 94 314 0908

Anna Granat 94 314 0908

Wioleta Romańczuk 94 314 0909

Marzena Fedyniak 94 314 0910

Inspektor administracyjny

Janusz Sokoliński

94 314 09 04

Inspektor administracyjno-biurowy

Hanna Mücke

94 314 09 00

Referent ds. społecznych

Agnieszka Włodarczyk

94 314 09 00