Administratorem danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie z siedzibą przy ul. Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo.

Inspektorem ochrony danych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie jest Marceli Lichacy.
Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych:

adres korespondencyjny:
ul. Tynieckiego 2
76-150 Darłowo

adres e-mail:
iod@gops.gminadarlowo.pl