W ramach działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień udzielana jest pomoc w formie konsultacji przez:

PSYCHOLOGA

RENATĘ LEPPER – ZALEWSKĄ

Wizyty w miejscu zamieszkania rodziny lub w innym miejscu przez nią wskazanym (obowiązuje wcześniejsza rejestracja na wizytę w GOPS Darłowo lub pod numerem tel. 94-314-16-50 lub 602 751 350).

 

PSYCHOTERAPIĘ OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH, REALIZACJA PORADNICTWA I PSYCHOTERAPII POGŁĘBIONEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN Z TERENU GMINY DARŁOWO

JULITA PASŁAWSKA

PIERWSZY I TRZECI WTOREK MIESIĄCA16:00-19:00

(miejsce przyjmowania Amicus Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Darłowie, ul. H. Wieniawskiego 18 J)