Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  1. Aleksandra Filipek – Przewodnicząca
  2. Anna Zatorska – z – ca Przewodniczącego

Członkowie Gminnej Komisji:

  1. Justyna Osses
  2. Małgorzata Fahl
  3. Robert Lupke
  4. Dominik Gzieło
  5. Przemysław Pociecha