INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie informuje, że  rozpoczyna realizację kolejnego podprogramu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 . W związku z tym zachęcamy osoby zainteresowane do składania wniosków  do otrzymania żywności w naturze z Banku Żywności w Nowych Bielicach.  Przypominamy, że kryterium  dochodowe wynosi :

dla osoby samotnej    1402 zł.

dla osoby w rodzinie   1056 zł.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym: pod numerem telefonu 94 314 1650 lub 602 751 350.